Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky tanečních kurzů Dancebuddies

Obchodní společnost Dancebuddies Media s.r.o. IČO: 094 750 28, se sídlem 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226776  a její přidružené společnosti poskytují služby v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí (dále také jen „služby“), to vše pod obchodní značkou „Taneční studio Dancebuddies“ nebo jen „Dancebuddies“). Taneční studio Dancebuddies tímto oznámením informuje subjekty osobních údajů, kteří přicházejí do styku s Tanečním studiem Dancebuddies o všeobecných obchodních podmínkách.

 1. OBJEDNÁNÍ KURZŮ
  1. Objednání probíhá  online na webové adrese: www.dancebuddies.cz, případně na webu některého z našich partnerů.
  2. Telefonická či emailová objednávka je možná pouze na základě individuální dohody
  3. Neprodleně, maximálně však do 2 pracovních dnů, po objednání obdržíte e-mailové potvrzení o přijaté objednávce. 
  4. V případě uvedení špatného telefonního čísla je objednávající povinen kontaktovat taneční studio Dancebuddies emailem nebo telefonicky, v opačném případě objednávka zaniká.
  5. V okamžiku objednání se objednávka stává závaznou s povinností k platbě.

 

 1. PLATBA
  1. Akceptujeme platby online platebními kartami VISA a Mastercard, platby bankovním převodem na účet Dancebuddies uvedený v potvrzovacím e-mailu s platebními údaji Dále je možné využít  platebních metod, které pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Podrobné informace o všech možnostech platby naleznete zde: https://www.dancebuddies.cz/platba-podrobne-informace/
  2. Online platby jsou zpracovány ihned po dokončení online objednávky.
  3. V případě platby metodou “standardní bankovní převod” je nutné, aby  každá platba byla opatřena přiděleným variabilním symbolem. Dále je potřeba, aby platba  byla v plné výši připsána na účet Dancebuddies uvedený v potvrzovacím e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání, nebo nejpozději do dne, ve kterém probíhá úvodní hodina, a to do  9:00 (podle toho co nastane dříve). V opačném případě bude objednávka automaticky zrušena.
  4. Cena kurzu je smluvní za uvedený počet lekcí v kurzu. 

 

 1. VRACENÍ KURZOVNÉHO
  1. Individuální kurzy
   1. Po absolvování první lekce může objednatel požádat do 7 dnů o vrácení kurzovného v plné výši bez udání důvodu. Žádost o vrácení kurzovného je nutné zaslat písemně emailem na info@dancebuddies.cz.
   2. Po uplynutí doby uvedené v čl. 3, odst. a) bodu i) nebo absolvování další lekce se vrací poměrné části kurzovného, za neproběhlé lekce pouze v případě zrušení kurzu ze strany pořadatele, nebo nemožnosti pokračovat v kurzu ze strany přiděleného trenéra.
   3. Kurzovné bude vráceno do 30 dnů  ode dne doručení žádosti, nebo dne zrušení kurzu pomocí platební metody, kterou byla platba provedena. Dancebuddies neodpovídá za zpoždění při vrácení platby, které vznikne na straně platební brány.
  2. Skupinové kurzy
   1. V případě zrušení přihlášky na skupinový kurz se na toto mohou vztahovat storno poplatky v závislosti na datu zrušení kurzu. Storno poplatky k jednotlivým kurzům jsou uvedeny na stránkách jednotlivých kurzů v sekci “platba a storno podmínky”.
   2. Po zahájení kurzu se poměrná část kurzovného vrací pouze v případě zrušení kurzu ze strany pořadatele.

 

 1. PLÁNOVÁNÍ  INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ
  1. První lekce
   1. Po objednání kurzu a přijetí platby bude objednatel telefonicky kontaktován ze strany tanečního studia Dancebuddies nejpozději do 3 pracovních dnů od data provedení objednávky.
   2. V případě nedostupnosti objednatele bude během následujících pracovních dnů kontaktován ještě nejméně 3x telefonicky a následně 1x emailem.
   3. Po úvodní telefonické konzultaci bude objednateli tanečním studiem přidělen osobní trenér, který ho telefonicky kontaktujte ohledně sjednání termínu první lekce během následujících 3 pracovních dnů, nebo na žádost objednatele později.
  2. Termíny dalších individuálních lekcí si objednatel domlouvá přímo se svým osobním trenérem.
  3. Individuální lekce mohou probíhat v pracovní dny od pondělí do pátku od 8:00 do 22:00.
  4. Změna termínu lekce ze strany objednatele
   1. Více než 24 hodin před zahájením lekce může objednatel bez udání důvodu žádat změnu termínu konání lekce. Počet změn je omezen a je roven polovině celkového počtu lekcí v kurzu. 
   2. Méně než 24 hodin před termínem konání lekce, může objednatel žádat změnu termínu konání lekce bez udání důvodu maximálně 1x v průběhu kurzu. Může tak učinit nejpozději do 8:00 v den konání lekce, případně do 7:00 v den konání lekce v případě, že lekce začíná ten stejný den v 8:00.
   3. V případě zrušení lekce po 8:00 v den konání lekce nebo po 7:00 v den konání lekce v případě, že lekce začíná ten stejný den v 8:00 lekce propadá bez náhrady.
  5. Změna termínu lekce ze strany tanečního studia
   1. Více než 24 hodin před termínem konání lekce může taneční studio nebo osobní trenér změnit termín konání lekce maximálně 3x v průběhu kurzu.
   2. Méně než 24 hodin před termínem konání lekce, může taneční studio nebo osobní trenér změnit termín konání lekce maximálně 1x v průběhu kurzu. Může tak učinit nejpozději do 8:00 v den konání lekce, případně do 7:00 v den konání lekce v případě, že lekce začíná ten stejný den v 8:00.
   3. V případě zrušení lekce ze strany tanečního studia nebo osobního trenéra po 8:00 v den konání lekce nebo po 7:00 v den konání lekce v případě, že lekce začíná v 8:00 má objednatel nárok na náhradní termín lekce plus na jednu lekci navíc zdarma.
  6. Problémy při nalezení termínu
   1. Termín individuální lekce je vždy výsledkem dohody objednatele a trenéra. Taneční studio negarantuje dostupnost trenéra v celém rozsahu otevírací doby.
   2. V případě nemožnosti nalezení vhodného termínu lekce má objednatel nárok požádat o změnu trenéra kdykoliv v průběhu kurzu.
  7. Objednatel má do 7 dnů po absolvování první lekce nárok požádat o změnu trenéra bez udání důvodu.
  8. Platnost lekcí
   1. Všechny individuální lekce v rámci jednoho kurzu musí objednatel absolvovat během počtu měsíců od termínu první lekce, odpovídajícím počtu jednotlivých 60minutových lekcí v kurzu.
  9. V případě objednání menšího počtu lekcí je cena 2 000,- Kč za pár/ hodinu, nebo 1 500,- za jednotlivce/hodinu.

 

 1. DÁRKOVÉ POUKAZY
  1. V případě zakoupení dárkového poukazu obdrží objednatel poukaz i unikátním PINem do 3 pracovních dnů od provedení online platby, nebo jejího připsání platby na účet Dancebuddies.
  2. V případě zakoupení dárkového poukazu má objednatel nárok na vrácení peněz pouze v případě zrušení kurzu bez poskytnutí adekvátní náhrady ze strany tanečního studia.
  3. Platnost dárkového poukazu je vždy uvedena na poukazu a činí minimálně 3 měsíce od prvního dne měsíce následujícího po vystavení dárkového poukazu.
  4. Pro uplatnění dárkového poukazu a zahájení kurzu musí majitel poukazu kontaktovat taneční studio Dancebuddies emailem na info@dancebuddies.cz a uvést PIN uvedený na poukazu a platný telefonní kontakt. Následně bude do 3 pracovních dnů telefonicky kontaktován tanečním studiem a postup je dále shodný jako v bodě 4) těchto obchodních podmínek.
  5. Dárkové poukazy po datu platnosti propadají bez nároku na prodloužení platnosti dárkového poukazu a na vrácení peněz.

 

 1. PRŮBĚH INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ
  1. Individuální lekce probíhají výhradně v tanečním studiu Dancebuddies na adrese Jarníkova 1903/35, 148 00 Praha 11 – Chodov. 
  2. Taneční studio je otevřeno vždy nejpozději 5 minut před zahájením lekce. 
  3. Délka individuální taneční lekce je 60 minut.
  4. Účastníkům lekce nebude umožněn vstup na taneční sál bez vhodné a čisté obuvi. 
  5. Vstup diváků a dalších osob neúčastnících se taneční lekce na taneční sál není možný bez předchozí domluvy.
  6. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních lekcí je možné pouze po předchozí domluvě s trenérem.
  7. Na tanečním sále mohou v čase konání lekce probíhat až 4 další paralelní lekce (v případě malého sálu 1 paralelní lekce).
  8. Účastníci všech tanečních lekcí se zavazují po dobu konání lekcí respektovat pravidla slušného chování a dobrých mravů. V opačném případě má, kterýkoliv z přítomných tanečních trenérů právo lekci bez náhrady ukončit.

 

 1. SKUPINOVÉ LEKCE PRAHA
  1. Termíny skupinových lekcí jsou pevně stanoveny a nelze je měnit ani nahrazovat. Taneční studio si vyhrazuje právo na změnu termínu, která bude účastníkům oznámena prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou při objednání kurzu. 
  2. Na první lekci daného kurzu bude každému účastníkovi nebo páru vydán “Průkaz účastníka”. Tímto Průkazem je každý účastník povinen se prokázat u vstupu na daných lekcích kurzu.
  3. Taneční sál bude přístupný pro účastníky vždy nejpozději 15 minut před časem začátku lekce.
  4. V případě neúčasti na skupinové lekci tato propadá bez nároku na náhradu.
  5. Skupinové lekce probíhají výhradně na místě uvedeném v popisu kurzu.
  6. Účastníci všech tanečních lekcí se zavazují po dobu konání lekcí respektovat pravidla slušného chování a dobrých mravů. V opačném případě si Taneční studio vyhrazuje právo účastníka z kurzu vyloučit, a to bez nároku na náhradu.
  7. Účastníkům lekce nebude umožněn vstup na taneční sál bez vhodné a čisté obuvi. 
  8. Účastníkům lekce nebude umožněn vstup na taneční sál bez vhodného oblečení, pokud ho kurz vyžaduje.
  9. Vstup diváků a dalších osob neúčastnících se taneční lekce na taneční sál není možný bez předchozí domluvy.
  10. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních lekcí je povolené pouze po předchozí domluvě.

 

 1. SKUPINOVÉ KURZY EXTERNÍ 
  1. Termíny skupinových lekcí jsou pevně stanoveny a nelze je měnit ani nahrazovat. Taneční studio si vyhrazuje právo na změnu termínu, která bude účastníkům oznámena prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou při objednání kurzu. 
  2. Na první lekci daného kurzu bude každému účastníkovi nebo páru vydán “Průkaz účastníka”. Tímto Průkazem je každý účastník povinen se prokázat u vstupu na daných lekcích kurzu, vyjma případných lekcí, na které je potřeba zvláštní vstupenky např. závěrečný ples.
  3. Případná zvláštní vstupenka je pro účastníky v ceně kurzu. Vstupenka účastníka je nepřenosná.
  4. Taneční sál bude přístupný pro účastníky vždy nejpozději 30 minut před časem začátku lekce.
  5. V případě neúčasti na skupinové lekci tato propadá bez nároku na náhradu.
  6. Skupinové lekce probíhají výhradně na místě uvedeném v popisu kurzu.
  7. Účastníci všech tanečních lekcí se zavazují po dobu konání lekcí respektovat pravidla slušného chování a dobrých mravů. V opačném případě si Taneční studio vyhrazuje právo účastníka, kterýkoliv z přítomných tanečních trenérů právo je z kurzu vyloučit, a to bez nároku na náhradu.
  8. Účastníkům lekce nebude umožněn vstup na taneční sál bez vhodné a čisté obuvi. 
  9. Účastníkům lekce nebude umožněn vstup na taneční sál bez vhodného oblečení, pokud ho kurz vyžaduje.
  10. Vstup diváků a dalších osob neúčastnících se taneční lekce na taneční sál není možný bez předchozí domluvy vyjma veřejného závěrečného plesu.
  11. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních lekcí je povolené pouze pro osobní účely
  12. Na kurzy “Taneční pro Mládež” se vyjma výše uvedeného vztahují zvláštní podmínky, které naleznete zde: 

 

 1. PRONÁJEM SÁLU
  1. Pro pronájem tanečního sálu je třeba písemně kontaktovat taneční studio, a to e-mailem na adresu: info@dancebuddies.cz.
  2. Nájemci sálu se zakazuje v tanečním studiu provádět jakékoliv úpravy bez souhlasu Pronajímatele, přičemž Nájemce odpovídá, že po ukončení pronájmu za uvede taneční studio do původního stavu a nezanechá jej nad míru obvyklou znečištěné či jinak poškozené.
  3. Nájemce je povinen při převzetí sálu ohlásit jakékoliv závady na tanečním studiu či jeho vybavení provozovateli tanečního studia Dancebuddies.
  4. Nájemce sálu přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv způsobené škody na tanečním studiu či jeho vybavení.

 

Poslední aktualizace srpen 2023