Základní kurz společenských tanců pro mládež | Čelákovice

Kurz A

Základní kurz společenských tanců pro studenty středních škol a žáky 9. tříd ZŠ v KD Čelákovice.

Vyčistit

Údaje o účastníkovi

 • Jméno *

 • Příjmení *

 • Telefon *

 • E-mail *

Kontakt na zákonného zástupce

(Pro účastníky mladší 18-ti let)

 • Jméno a příjmení *

 • Telefon *

 • E-mail *

Gardenka

Gardenka slouží jako předplatné vstupenky pro diváka na základní lekce a rezervace vstupenky na prodloužené lekce a závěrečný ples. Držitelé gardenek mají také nárok na zvýhodněné vstupné na prodlouženu za cenu 200,- Kč. Pro každého účastníka rezervujeme maximálně 1 gardenku.

Fotografie

Součástí kurzu bude společné fotografování všech účastníků kurzu. Fotografujeme zvláště chlapce a zvlášť dívky. Formát každé fotografie je 30 x 21 cm (A4).

 • *

  Fotografie Chlapci 100 
  Fotografie Dívky 100 

Termíny tanečních lekcí

 • *

  1. lekce3.10. 2023 | 17:00 – 19:00
  2. lekce20.10. 2023 | 17:00 – 19:00
  3. lekce3.11. 2023 | 17:00 – 19:00
  4. lekce 10.11. 2023 | 19:30 – 23:00 - První prodloužená
  5. lekce16.11. 2023 | 17:00 – 19:00 (Čtvrtek)
  6. lekce24.11. 2023 | 17:00 – 19:00
  7. lekce1.12. 2023 | 17:00 – 19:00
  8. lekce8.12. 2023 | 17:00 – 19:00
  9. lekce 5.12. 2023 | 19:30 – 23:00 - Druhá prodloužená
  10. lekce21.12. 2023 | 17:00 – 19:00 (Čtvrtek)
  11. lekce5.1. 2024 | 17:00 – 19:00
  12. lekce12.1. 2024 | 17:00 – 19:00
  Závěrečný ples20.1. 2024 | 19:00 – 02:00 (Sobota)

Základní cena

Doplňky

Celkem k platbě