Aktuální informace - COVID-19


Vážení přátelé,

s radostí vám oznamujeme, že od pondělí 17.5. 2021 znovu probíhají všechny individuální taneční kurzy v plném rozsahu.

Prosíme prostudujte si však následující podmínky vstupu do tanečního studio. Jejich splnění je nezbytné, abychom vyhověli všem stále platným opatřením. Věříme, že to pochopíte.

 

PODMÍNKY VSTUPU DO TANEČNÍHO STUDIA

Pro vstup do tanečního studia je zapotřebí splňovat některé z následujících kritérií:

A) RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (tzv. PCR test) s negativním výsledkem nejdéle 7 dní před termínem lekce

B) POC ten na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (tzv. antigenní test) s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před termínem lekce

C) Vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu, nebo od aplikace první očkovací dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů

D) Laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19 a zároveň uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví přičemž od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Ve všech případech také účastníci nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19.

DALŠÍ OPATŘENÍ:

Na své hodiny zároveň prosím přicházejte ne dříve než s 10minutovým předstihem, abychom předešli kumulaci osob ve společných prostorách tanečního studia.

 

SKUPINOVÉ KURZY

Účastníci kurzů, které byly přerušeny po 4 a více proběhlých tanečních lekcích, budou postupně e-mailem informováni o termínech náhradních lekcí, jakmile situace umožní jejich uspořádání.

Účastníci kurzů, u kterých proběhly méně než 3 taneční lekce nebo nebyly zahájeny vůbec, se mohou přihlásit na kterýkoliv následující kurz v roce 2021.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Platnost všech dříve vydaných dárkových poukazů je automaticky prodloužena o dobu trvání mimořádných opatření spadajících do původního období platnosti.

Všechny nově vydávané dárkové poukazy mají prodlouženou platnost do 31.12. 2021.

 

Děkujeme Vám za přízeň i v tomto složitém období a těšíme se na Vás na tanečním parketě!

Tým tanečního studia DANCEBUDDIES