Aktuální informace - COVID-19


Vážení přátelé,

s radostí vám oznamujeme, že všechny taneční kurzy v současnosti probíhají v plném rozsahu.

Prosíme prostudujte si však následující podmínky vstupu do tanečního studio. Jejich splnění je nezbytné, abychom vyhověli všem stále platným opatřením. Věříme, že to pochopíte.

 

PODMÍNKY VSTUPU DO TANEČNÍHO STUDIA

Pro vstup do tanečního studia je na základě aktuálně platných nařízení zapotřebí splňovat některé z následujících kritérií:

A) Vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu, nebo od aplikace první očkovací dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů

B) Laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19 a zároveň uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví přičemž od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Ve všech případech také účastníci nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19.

DALŠÍ OPATŘENÍ:

Na své hodiny zároveň prosím přicházejte ne dříve než s 10minutovým předstihem, abychom předešli kumulaci osob ve společných prostorách tanečního studia.

 

DÁRKOVÉ POUKAZY

Platnost všech dříve vydaných dárkových poukazů je automaticky prodloužena o dobu trvání mimořádných opatření spadajících do původního období platnosti.

Všechny nově vydávané dárkové poukazy mají prodlouženou platnost do 31.12. 2022.

Děkujeme Vám za přízeň i v tomto složitém období a těšíme se na Vás na tanečním parketě!

Tým tanečního studia DANCEBUDDIES